Instrukcije za uplatu

Svrha doznake: Uplata za kotizaciju za konferenciju “Efikasno, sigurno i kvalitetno”
Primalac: STAR TRAVEL DOO
Broj računa: 5721 0600 0007 0132 u MF banci
Iznos uplate: 702 KM (600 KM + 102 KM PDV)

Vrsta hotelskog smještaja (cijena po osobi):
  • Smještaj u jednokrevetnoj sobi - dva noćenja sa doručkom
    Iznos uplate: 345,15 KM (295 KM + 50,15 KM PDV)
  • Smještaj u dvokrevetnoj sobi - dva noćenja sa doručkom
    Iznos uplate: 251,55 KM (215 KM + 36,55 KM PDV)
Primjer izgleda uplatnica:

Prijave za učešće su otvorene do 26. aprila.

Dodatne informacije

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, molimo da izvršite uplatu kotizacije i smještaja prema navedenim uputstvima. Prijava se smatra završenom tek nakon što se zaprime uplatnice.

Za inostrano plaćanje molimo da popunite obrazac za prijavu i pošaljete prijavu. Nakon toga ćemo vam se javiti sa instrukcijama za deviznu uplatu.

Kotizacija uključuje:

  • Prisustvo konferenciji
  • Promotivni materijal
  • Ručak, pauze za kafu
  • Svečana večera

Kotizacija ne uključuje hotelski smještaj.

Nakon što ste napravili prijavu na mail će vam stići službena potvrda za prisustvo na konferenciji.

Obrazac za registraciju

Tip korisnika/ Тип корисника/ User Type*
Thank you! Your submission has been received!
Nešto nije u redu. Molimo Vas da provjerite ponovo sva polja.
Thank you! Your submission has been received!
Nešto nije u redu. Molimo Vas da provjerite ponovo sva polja.