KONFERENCIJA

Efikasno, sigurno
i kvalitetno:

u koraku sa zdravljem

Pozivamo vas da zajedno proslavimo jubilarnih 15 godina postojanja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

Konferencija će se održati u Neumu, u periodu od 16 - 18. maja 2024. godine, u Grand hotel Neum.

Slika doktora farmaceuta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine